Lokální sběrné dvory a včasná likvidace odpadu.

To je dobrá zpráva.

Přispějeme na sběrné dvory místo zvyšování cen za odpady.

Obcím schází dostupné sběrné dvory, kolem kontejnerů je nepořádek a sběrné služby nestíhají odpad odvážet. Někteří to řeší tím, že pod rouškou noci odváží odpad do přírody.

Proto chceme dát obcím možnost grantu na vytvoření lokálních sběrných dvorů a výstavbu třídiček, které obyvatelům odlehčí od starostí s odpadem.

A postaráme se o likvidaci černých skládek.

To je dobrá zpráva pro kraj.

Sdílejte program

Skutky místo slibů

Tady se podívejte, jak jsme zlikvidovali černou skládku v Berouně.

Co bylo letitým problémem zmizelo přes jediný den. Dobrá zpráva pro kraj přišla v době, kdy úřad města přemítal, jak odstranit léty navážený odpad.

Rychlost zlikvidování skládky překvapila i pracovníky údržby města. Za jediný den se odpuzující místo proměnilo na příjemnou louku.

Problematiku černých skládek vnímá i Ing. Lubomír Nymburský, MIM, MBA (SOCDEM). 

"Na vině jsou závratně rostoucí ceny za odvoz odpadu a minimální podpora lokálních sběrných dvorů. Kraj by měl přehodnotit své strategie o odpadech a začít v regionech aktivně podporovat provoz sběrných dvorů a výstavbu třídiček. Tím lidem odlehčí od starostí s odpady."

Odvezlo se přes 50 pytlů a 2 velkokapacitní kontejnery starého odpadu, mezi kterým bylo 40 pneumatik, půlka favorita, staré počítače, videokazety a dráty ze stavby dráhy.

Co tedy s místem dál? Namísto závor se zákazy by bylo lepší prosekat náletové dřeviny na svahu ke kolejím, dorovnat plochu bagrem a umístit lavičky i koše. Louka by mohla být krásnou vyhlídkou na vlaky a na projížďku s kočárky.

To může být další dobrá zpráva pro obyvatele Berouna.